კონფერენციის მასალათა კრებული

ახალი ელექტრონული ვებ გვერდი და კონფერენციის მასალათა კრებულის არქივი:


ახალი ელექტრონული ვებ-გვერდი: conferenceconomics.tsu.ge


კონფერენციის მასალათა კრებულის არქივი:

2007 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;              

2008 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2009 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;             

2010 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2011  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;        

2012  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული     ტომი1; ტომი2.     

2013  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2014  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2015  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2016  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული.

2017  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2017  წლის ინტერნეტ კონფერენციის მასალათა კრებული;

2018  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;                                

2018 წლის ინტერნეტ კონფერენციის მასალათა კრებული.                 

2019  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2019  წლის ინტერნეტ კონფერენციის მასალათა კრებული

 2020  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2020  წლის ინტერნეტ კონფერენციის მასალათა კრებული

2021  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული

2022  წლის კონფერენციის მასალათა კრებულიCreated by Spar.ge