რეკომენდაციები

საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ზოგიერთი მიმართულება (მოსაზრებები, წინადადებები, რეკომენდაციები- 2013 წ.).

 

2010 წლის 9 ივლისს ინსტიტუტში ჩატარდა პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე - ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, რომელზედაც მომხსენებელთა მიერ გამოითქვა არა ერთი ორიგინალური მოსაზრება და რეკომენდაცია. ქვემოთ გთავაზობთ ამ მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებს ბმულის სახით:

იხილეთ ბმულიCreated by Spar.ge