ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ინსტიტუტში მისი დაარსების დღიდანვე ფუნქციონირებს კეთილმოწყობილი სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, მისი მოცულობა აღემატება   საბიბლიოთეკო ერთეულს, მასში განთავსებულია ინსტიტუტის თანამშრომელთა სამეცნიერო ნაშრომები, ასევე ჩვენი ქვეყნისა და უცხოელ მეცნიერეკონომისტთა საუკეთესო გამოცემები.

პერიოდულად ხდება ბიბლიოთეკის შევსება ეკონომიკური ლიტერატურით.Created by Spar.ge