ინსტიტუტის კულტურული ღონისძიებები


ბანკეტი (ნაწილი1, 29,06,2012)
ბანკეტი (ნაწილი2, 29,06,2012)
ბანკეტი (ნაწილი3, 29,06,2012)
ბანკეტი (ნაწილი1, 09.07,2010)
ბანკეტი (ნაწილი2, 09,07,2010)
კონფერენციის ბანკეტი 2022უკან
Created by Spar.ge