წიგნის _ საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ზოგიერთი მიმართულება: მოსაზრებები, წინადადებები და რეკომენდაციები _ პრეზენტაცია (15 მაისი 2013)


15,05,2013უკან
Created by Spar.ge