წიგნის _ საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ზოგიერთი მიმართულება: მოსაზრებები, წინადადებები და რეკომენდაციები _ პრეზენტაცია
უკან
Created by Spar.ge