განცხადებებიპაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე გთავაზობთ ნებისმიერ საგამომცემლო საქმიანობას:
• მასალის აკრეფა, დაკაბადონება;
გამოიცემა:
• სამეცნიერო წიგნები და ნაშრომები, ენციკლოპედიები, ლექსიკონები, ცნობარები;
• პერიოდული გამოცემები (სამეცნიერო შრომათა კრებულები, სამეცნიერო ჟურნალები, კონფერენციის მასალები);
• ორიგინალური და ნათარგმნი მხატვრული ლიტერატურა, სახელმძღვანელოები, საბავშვო წიგნები, ალბომები და გზამკვლევები.
• ელექტრონული დარგობრივი ჟურნალები.უკან
Created by Spar.ge